Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Strategia kolportażu

Kolportaż rozpoczyna się w momencie wydania materiałów reklamowych.

Dystrybucja wykonywana jest przez kilka mobilnych grup kolporterskich, złożonych z 3-4 osób. Ilość grup uzależniona jest od wielkości nakładów do dystrybucji, rodzaju rejonu oraz terminów w jakim kolportaż ma być przeprowadzony.

Szef każdej grupy – koordynator wykonuje dystrybucję, ale także kontroluje i koordynuje pracę swojego zespołu i odpowiada za skuteczność dystrybucji W sposób uporządkowany rozdziela zadania, obszar wykonywania kolportażu oraz materiały reklamowe.

Taki system działań jest szczególnie skuteczny, ponieważ na bieżąco kontrolowana jest praca wszystkich kolporterów.

Ponadto dysponujemy kolporterami rezerwowymi, którzy zamieszkują w rejonach na których prowadzona jest dystrybucja. W sytuacji awaryjnej są gotowi do realizacji zadań, dzięki czemu wyeliminowane jest ryzyko, iż usługa nie zostanie wykonana na czas.