Forposta - Poczta nowej generacji

Slovak version

1) Poštové a kuriérske služby

National Postal and Courier ServicesINOVATÍVNE POŠTOVÉ RIEŠENIE PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR!

Inovatívne poštové riešenia určené pre moderné podniky, a to pri minimálnom zapojení zákazníka. Sledovanie každej zásielky, unikátny kontrolný a potvrdzovací systém založený na pokročilých IT riešeniach je štandardom ForPOSTA S.A.!

2) Medzinárodné poštové a kuriérske služby

International Postal and Courier ServicesCELÝ SVET NA DOSAH RUKY, AŽ DO 60% LACNEJŠIE

Plný rozsah medzinárodných služieb! ForPOSTA S.A. realizuje zásielkové služby do najvzdialenejších kútov sveta vo veľmi konkurenčných cenách! Operátor doručuje tiež zásielky odoslané v zahraničí. Spolupráca s najväčšími medzinárodnými partnermi.

3) Hybridná pošta

Hybrid MailNAJMODERNEJŠIE A NAJRÝCHLEJŠIE POŠTOVÉ SLUŽBY!

Hybridná pošta umožňuje posielať listy elektronicky a v konečnej fáze ich doručovať v tlačenej podobe. To najinovatívnejšie služby ponúkané spoločnosťou ForPOSTA S.A. Realizácia zásielok aj o najvyšších objemoch za najnižšiu cenu, umožňuje významné úspory času a peňazí pre malé podniky a veľké korporácie.

4) Biznisová pošta, špeciálne a expresné služby

Business Mail, special and express servicesNAJRÝCHLEJŠIE A NAJKOMPLEXNEJŠIE SLUŽBY ZA NAJNIŽŠIE CENY!

Priame doručovanie zásielok sa vykonáva v najväčších mestách, umožňuje to najrýchlejšiu realizáciu najsúrnejších zásielok zákazníkov ForPOSTA S.A. Špeciálne služby a expresné doručovanie zásielok, a to aj v priebehu niekoľkých hodín po odoslaní! Služba Biznisovej pošty ForPOSTA S.A. zaručuje v celom zásielkovom procese vyhradeného koordinátora, zodpovedného za správne vykonávanie individuálnej objednávky.

5) Neadresné zásielky

Unaddressed mailDISTRIBÚCIA NEADRESNÝCH ZÁSIELOK NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI!

Doručovanie neadresných zásielok je najúčinnejšia forma priameho kontaktu so zákazníkom, a vďaka ponuke ForPOSTA S.A., ktorá je založená na 13-ročnej skúseností, celoštátnych overených štruktúrach a na jedinečnom trojstupňovom systéme kontroly, každý zákazník má záruku efektívneho kontaktu ponuky s vyhradeným príjemcom!