Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Przygotowanie dystrybucji

Każda kampania jest precyzyjnie planowana

  1. Po otrzymaniu od Klienta wykazu rejonów, na których ma zostać przeprowadzony kolportaż, każda miejscowość zostaje podzielona na sektory dystrybucji, których granice są wyznaczone wzdłuż ulic i naturalnych obiektów jak np. rzeki.
  2. Do każdego sektora przypisana zostaje konkretna grupa kolporterów ( 4-5 osób, wśród których jest koordynator grupy) Każda grupa kolporterska ma określony plan pracy w podziale na poszczególne dni
  3. Klientowi przesyłany jest harmonogram dystrybucji, określający w jakie dni zostanie przeprowadzony kolportaż na poszczególnych rejonach/sektorach.
  4. Jednocześnie Klient otrzymuje link do mapy interaktywnej na której zaznaczone są wszystkie rejony/sektory objęte daną dystrybucją. Na mapie tej na bieżąco odznaczane są sektory, na których kolportaż się rozpoczął lub już zakończył.

Przykład harmonogramu dystrybucji: