Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Oferowane usługi

ForPOSTA S.A. oferuje kompleksową obsługę Klienta w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych:

 1. Dystrybucja bezadresowa – do euroskrzynek,
 2. Dystrybucja adresowa – dostarczanie reklamy pod wskazane adresy,
 3. Dystrybucja selektywna – Klient określa miejsca docelowe, gdzie ma trafić reklama,
 4. Magazynowanie i komplementacja powierzonego materiału reklamowego,
 5. Planowanie dystrybucji:
  a) Bardzo dokładne oszacowanie potrzebnego nakładu do dystrybucji
  b) Wybór rejonów kolportażu w oparciu o dużą liczbę zmiennych (rodzaj zabudowy, zamożność mieszkańców, life-style, socjo-demografia),
 6. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej,
 7. Podgląd postępów dystrybucji na interaktywnej mapie google oraz bieżące raportowanie wykonanych zadań – opis tej innowacyjnej usługi znajduje się na podstronie PROWADZENIE KOLPORTAŻU I RAPORTOWANIE

(Klient klika hiperlink, który przenosi

go do podstrony

Prowadzenie kolportażu i raportowanie)

Ponadto gwarantujemy Państwu kolportaż niekonkurencyjny, co oznacza, że materiały reklamowe naszego Klienta nie zostaną dostarczone w tym samym czasie z materiałami firm konkurencyjnych.