Forposta - Poczta nowej generacji

Serbian version

1) Domaće poštanske i kurirske usluge

National Postal and Courier ServicesINOVATIVNE POŠTANSKE REŠENJA U BIZNISU

Inovativne poštanske rešenja su posvećene Modernom Biznisu sa minimalnim angažmanom klijenta. Praćenje svake pošiljke, jedinstven sistem kontrole i potvrde uručenja na osnovi naprednih, tehnoloških rešenja je standard ForPOSTA S.A!

2) Međunarodne poštanske i kurirske usluge

International Postal and Courier ServicesCELI SVET DOSTUPAN SA SNIŽENJEM DO 60%

Puni obim međunarodne usluge ForPOSTA S.A. realizuje uručenja pošiljaka u najdalje krajeve sveta u vrlo konkurentskim cenama. Operator  takođe uručuje pošiljke iz inostranstva u Poljsku. Saradnja sa najvećim međunarodnim partenrima.

3) Hibrid-Pošta

Hybrid MailNAJMODERNIJA I NAJBRŽA POŠTANSKA USLUGA

Hibrid-Pošta omogućava slanje pisma elektronskom poštom, dok na završnoj fazi primilac dobija pismu u štampanoj formi. To je najbrža i najinovativnija usluga u ponudi ForPOSTA S.A. Realizacija najvećih volumena sa najnižim troškovima uručenja omogućava merljivu štednju za manje preduzeća i velike korporacije što se tiče vremena i novca.

4) Biznis Pošta, posebne i ekspresne usluge.

Business Mail, special and express servicesNAJBRŽE I NAJVIŠE SLOŽENE USLUGE U NAJNIŽIM CENAMA

Direktno uručenje pošiljaka realizovano u najvećim Poljskim gradovima omogućava najbržu  realizaciju uručenja  najbitnijih pošiljaka Klijenta ForPOSTA S.A. Posebne i ekspresne usluge omogućavaju uručenje pošiljaka na drugom kraju Poljske čak i par sati posle poslanja! Usluga Biznis Pošte ForPOSTA S.A. u celom procesu uručavanja garantira staralaca koji će koordinirati ispravnost realizacije individualnog naloga.

5) Pošiljke bez određenog primaoca

Unaddressed mailDISTRIBUCIJA POŠILJAKA BEZ ODREĐENOG PRIMAOCA NA VRHUNSKIM NIVOU

Uručavanje pošiljaka bez određenog primaoca je najefikasnija forma direktnog dostignuća klijenta, zahvaljajući ponude ForPOSTA S.A. koja bazira na svom 13 godišnjim iskustvu, širokim proverenim strukturima u Poljskoj te jedinstvenim sistemom tri stepenoj kontroli, svaki klijent dobija garanciju efikasnog postiženja svoju ponudu do svog primaoca!