Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Przygotowanie koportażu i raportowanie

ForPOSTA wypracowała szereg procedur i autorskich rozwiązań związanych z prowadzeniem dla Klienta dystrybucji materiałów reklamowych, co powoduje iż jesteśmy Firmą, która działa w niezawodny i solidny sposób.

Stosuje precyzyjny system planowania, prowadzenia dystrybucji i raportowania postępów z pracy grup kolporterskich:

 1. Kolportaż rozpoczyna się zawsze w terminie ustalonym z Klientem. Grupy kolporterskie rozpoczynają prace już od godziny 8.00
 2. Każda grupa kolporterska ma ustalone sektory/rejony na terenie których prowadzi dystrybucję. Ponadto każdy kolporter posiada dokładnie ustalony plan pracy na każdy dzień.
 3. Klient na bieżąco w każdej chwili może wejść w mapę interaktywną poprzez przesłany link w celu podglądu jak postępują prace grup kolporterskich Postępy z dystrybucji na bieżąco są zaznaczane na mapie interaktywnej w następujący sposób:
  a) Kolorem czerwonym oznaczone są rejony jeszcze nie wykonane,
  b) Kolorem żółtym oznaczone są rejony w trakcie wykonywania,
  c) Kolorem zielonym oznaczone są rejony na których kolportaż został zakończony
 4. Oprócz możliwość podglądu w każdej chwili mapy interaktywnej Klient otrzymuje 2 razy ( ok godz. 10.00 i ok godz. 16.00) dziennie drogą poczty elektronicznej raporty pisemne z postępów w dystrybucji.
 5. Po zakończeniu dystrybucji do Klienta przesyłany jest raport końcowy podsumowujący całą akcję ( wykaz rejonów wykonanych z nakładami, rejonów niewykonanych – jeśli takowe są oraz dat przeprowadzenia kolportażu).