Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego ForPOSTA S.A. informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w tym serwisie internetowym są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem ofertowym, pytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
  • przesyłania wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów,
  • wewnętrznych badań zainteresowania grupami produktów.

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek firmy ForPOSTA S.A. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Tajność danych może być uchylona na wezwanie upoważnionych służb.

Korzystający ze strony internetowej ForPOSTA S.A. pozostają anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej (formularze i ewentualnie systemy logowania dla Klientów).

Podajemy do publicznej wiadomości dane Inspektora:
Katarzyna Kurpeta tel. 32/2095990, e-mail:

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.forposta.eu, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.