Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu ForPOSTA S.A.:

Akcjonariusz

Liczba akcji/głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]

Paweł Lisiecki

156 250 / 312 500

10.74% / 12,73%

Jarosław Kudzia

125 000 / 250 000

8,59% / 10,19%

Bartłomiej Faber

621 000 / 1 242 000

42,69% / 50,60%

Pozostali akcjonariusze

552 296 / 650 046

37,97% / 26,48%

SUMA

1 454 546 / 2 454 546

100% / 100%