Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Cennik usług dodatkowych

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
LIST ZWYKŁY

Nazwa usługi Cena netto
 potwierdzenie doręczenia sms  0.40 PLN
 potwierdzenie doręczenia e-mail  0.30 PLN
 potwierdzenie doręczenia systemowe  0.20 PLN
 opłata za zwrot  Połowa opłaty za nadanie listu, ustalonej w Cenniku usług pocztowych
 przyjęcie pełnomocnictwa  12.00 PLN

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
LIST POLECONY

Nazwa usługiCena netto
potwierdzenie doręczenia sms 0.40 PLN
potwierdzenie doręczenia e-mail 0.30 PLN
potwierdzenie doręczenia systemowe 0.20 PLN
potwierdzenie doręczenia systemowe dla listu powyżej 500 gram 0.05 PLN
zwrotne potwierdzenie odbioru 1.25 PLN
opłata za zwrot Połowa opłaty za nadanie listu, ustalonej w Cenniku usług pocztowych
przyjęcie pełnomocnictwa 12.00 PLN

CENNIK ODBIORU LISTÓW WYSYŁANYCH STRUKTURAMI ForPosta S.A.

Liczba listów wysyłanych strukturami ForPosta S.A.Cena netto
1 - 3 listów 2.50 PLN
4 - 10 listów 3.00 PLN
Powyżej 10  listów 3.50 PLN
0 listów (przesyłki tylko na Pocztę Polską) 6.14 PLN

CENNIK USŁUGI DORĘCZEŃ NA POCZTĘ

Wariant Abonamentu     (Usługa realizowana dla korespondencji o wadze do 10 kg lub 300 listów)Częstotliwość odbioruOpłata Abonamentowa za jeden miesiąc kalendarzowy ( cena netto)
A 5 razy w tygodniu 129.00 PLN
B 3 razy w tygodniu 119.00 PLN
C 2 razy w tygodniu 89.00 PLN
Dodatkowy zgłoszony odbiór Usługi Abonamentowej*, ** 30.00 PLN

* dotyczy dziennego odbioru korespondencji do 300 sztuk nie więcej niż 10kg zbiorczo, powyżej cena ustalana indywidualnie z Klientem

** każde dodatkowe rozpoczęte 10kg korespondencji lub 300 sztuk