Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Usługa doręczeń na Pocztę Polską

Usługa Doręczeń na Pocztę Polską to odbiory i doręczenia korespondencji w imieniu i na rzecz klienta do wyznaczonego Urzędu Pocztowego tego samego dnia*, za potwierdzeniem nadania. 

  • Usługa polegająca na odbiorze korespondencji z siedziby klienta i przemieszczeniu jej na rzecz i w jego imieniu do placówki Poczty Polskiej za potwierdzeniem nadania (w przypadku nadawania listów doręczanych jedynie przez Pocztę Polską)**
  • Klient rozlicza się za wysyłkę korespondencji bezpośrednio z Pocztą Polską, ForPOSTA S.A. pobiera jedynie opłatę abonamentową za przemieszczenie korespondencji na Poczty Polskiej.
  • W zależności od wyboru placówki (Poczty Lokalnej lub Poczty Głównej w określonym mieście) usługa realizowana jest w terminach D+0 oraz D+1

Usługa przemieszczania korespondencji na Pocztę Polską oferowana jest w zakresie abonamentowym:

Usługa Doręczeń na Pocztę POLSKĄ
Wariant Abonamentu Częstotliwość Odbioru Opłata Abonamentowa za
jeden miesiąc kalendarzowy 
*A 5 razy w tygodniu 129,00 PLN*
*B 3 razy w tygodniu 119,00 PLN*
*C 2 razy w tygodniu 89,00 PLN*

Każdorazowo na życzenie klienta istnieje możliwość potwierdzenia wizyty w placówce pocztowej w sposób zarówno elektroniczny jak i formalny (papierowy). Klient uzyskuje gwarancję bezpieczeństwa doręczenia jego korespondencji we właściwe miejsce w wyznaczonym czasie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Cechy korzystania z usługi:

  1. Przekazanie korespondencji  przeznaczonej do nadania przez struktury Poczty Polskiej bez wychodzenia z biura
  2. Oszczędność czasu, który przeznaczyć można na  realizację innych, ważnych zadań
  3. Potwierdzenie dostarczenia przesyłek na Pocztę Polską, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej

Gwarancja rzetelności wykonywanych usług  przez Krajowego Operatora Pocztowego.

Szczegółowy cennik usług i przemieszczania korespondencji na Pocztę Polską.

* Doręczenie następnego dnia w przypadku braku podpisanej umowy klienta z główną PP 
** Warunkiem jest posiadanie aktywnej umowy z Poczta Polską