Forposta - Poczta nowej generacji

RIESENIA IT

Moderné IT riešenia to predovšetkým bezplatná aplikácia, ktorú ForPOSTA S.A. sprístupňuje svojim zákazníkom. Jednoduché a rýchle rozhranie, prostredníctvom ktorého má zákazník možnosť nielen podať zásielku, ale tiež získať potvrdenie o doručení.

Hlavným zámerom vytvorenia riadiaceho a kontrolného systému bola všestrannosť, pretože použitie zákazníkom akéhokoľvek riešenia je možné prostredníctvom každého dostupného internetového prehliadača.
Jednoduché ovládanie aplikácii v systéme one-click, umožňuje každému užívateľovi organizovať korešpondenciu na jednom mieste. Zákazník nemusí viesť papierové korešpondenčné knihy a prehľadávať viacero stránok, aby mohol nájsť jedinú zásielku. Celý proces zabezpečuje vyhradený ERP systém, ktorý v spojení s jedinečným čiarovým kódom každej zásielky, dáva vyžadovanú spoľahlivosť a kvalitu doručovateľských služieb. Doručovatelia sú vybavení v moderné mobilné zariadenia, vďaka tomu korešpondencia je sledovaná prostredníctvom systému (vďaka GPS) a doručovaná v skutočnom čase.

Inak povediac, tak isto ako kuriéri, doručovatelia ForPOSTA S.A. sú vybavení v moderné mobilné zariadenia spoločnosti Motorola, ktoré umožňujú dohľad cesty zásielok a ich doručenie vo vyznačenom termíne. Počas príjmu zásielok u zákazníka, aplikácia automaticky generuje potvrdenie o podaní zásielky na základe polohy GPS.

Základné vlastnosti našich riešení IT:

1. Plná integrácia so systémom/zariadením zákazníka!

2. Integrácia s ostatnými operátormi poštových služieb!

3. Prispôsobenie druhu a formy adresných štítok podľa požiadaviek zákazníka!
Zákazník má na výber niekoľko možnosti, okrem iného: tlač štandardných adresných štítok a ich nalepenie na obálke alebo priamy tlač na obálke.

4. Jednoduché a intuitívne rozhranie pre zjednodušenie procesu odosielania korešpondencie!

5. Potvrdenie o doručení zásielok v ľubovoľnej elektronickej podobe! (systémová správa, SMS, e-mail!)

6. Vyhľadávač PSČ, čo uľahčuje odosielanie korešpondencie! Pozývame Vás na použite nášho špeciálneho vyhľadávača.

STRATÉGIA ROZVOJA:

Firma ForPOSTA S.A. realizáciou svojej rozvojovej stratégie na rok 2013 nielen implementovala, ale tiež rozšírila kvalifikovanú prevádzkovú štruktúru. Organizovaná sieť sa skladá z vysoko špecializovaných priestorov: triediace priestory/poštové agentúry, ktoré pôsobia v týchto mestách/aglomeráciách a vo vybraných obciach, ktoré poskytujú poštové služby pre podnikateľský sektor v rámci Mestskej alebo Medzimestskej pošty.

  • Projekt – Kuriérske zásielky (do 30 kg) - poskytovanie služieb v rámci profesionálnej a cenovo výhodnej kuriérskej služby na základe vytvorenej celoštátnej poštovej infraštruktúry.
  • Projekt - Oddelenia služieb zákazníkom - vytvorenie profesionálnych Oddelení služieb zákazníkom (OSZ) vo všetkých miestach s počtom obyvateľov nad 5 tis. Riešenie sa týka maximálnej užitočnosti OSZ, pokiaľ ide o služby poskytované individuálnym zákazníkom.
    Stratégia rozvoja ForPOSTA S.A. na roky 2015-2016 zahŕňa dokončenie zavedenia decentralizovaných služieb hybridnej pošty a spustenie siete samoobslužných jednotiek vyzdvihovania a odosielania zásielok (postomaty).
  • Projekt - Hromadná korešpondencia – založená na inovatívnom projekte v rámci komplexnej služby personalizovanej/hromadnej korešpondencie pre spoločnosti. Projekt poskytuje celý rad inovatívnych riešení.
  • Projekt - Postomaty: Samoobsluha v rámci vyzdvihovania a odosielania poštových a kuriérskych zásielok - vytvorenie celoštátnej siete technologicky pokročilých samoobslužných automatov/jednotiek vyzdvihovania a odosielania zásielok, ktoré budú fungovať tak isto ako tradičné poštové oddelenia.

ForPOSTA S.A. realizuje svoju stratégiu rozvoja v súlade so svojím poslaním, ako Operátora poštových služieb novej generácie. Realizácia poštových služieb je založená na najmodernejším vybaveniu a unikátnych riešeniach zodpovedajúcich očakávaniam zákazníkov v 21. storočí.