Forposta - Poczta nowej generacji

PONUKANE SLUZBY A FORMY DISTRIBUCIE

PONÚKANÉ SLUŽBY

ForPOSTA S.A. ponúka komplexný zákaznícky servis v rámci distribúcie reklamných materiálov:

 • Neadresná distribúcia – do poštových schránok,
 • Adresná distribúcia – na určené adresy
 • Selektívna distribúcia - zákazník určuje miesta, kde má byť distribuovaná reklama
 • Skladovanie a zostavovanie zverených reklamných materiálov
 • Plánovanie, analýza a výber oblastí distribúcie
 • Presný odhad počtu kusov určených pre distribúciu na základe autorských databáz
 • Vedenie interných kontroly
 • Ukážka pokroku distribúcie na interaktívnej mape a predbežné správy - opis tejto inovatívnej služby opísaný je na podstránke distribučná stratégia

PONÚKANÉ FORMY DISTRIBÚCIE

ForPOSTA S.A. ponúka nasledujúce formy distribúcie:

 • Distribúcia neadresových reklamných materiálov do poštových schránok alebo na iné určené miesto - tu najvhodnejšie sú hromadné produkty a služby.
 • Adresná distribúcia - distribúcia reklamných materiálov na zadané zákazníkom adresy na vybranej oblasti.
 • Selektívna distribúcia - zákazník určuje cieľovú skupinu (napr. pohlavie, vek)
 • Distribúcia v podobe rozdávania reklamných materiálov - street marketing - leták ide priamo do rúk potenciálnych zákazníkov. Distribúcia sa koná vo vybraných mestách, kde je obzvlášť veľa ľudí, ako napr. hlavné ulice, námestia a nákupné centra.

Distribúcia v inej dohodnutej so zákazníkom forme.
Pre záujemcov - záruka nekonkurenčnej distribúcie, čo znamená, že reklamný materiál nebude distribuovaný súčasne s materiálmi konkurentov.

a) UNIKÁTNY KONTROLNÝ SYSTÉM

Rozhodnutie o poverení distribúcie reklamných materiálov súvisí s dôverou voči distribučnej spoločnosti. Správna distribúcia je vypočítaná nielen na odhadovaný dosah do potenciálnych zákazníkov, ale predovšetkým na skutočný dosah.
Fungovanie spoločnosti ForPOSTA S.A. je založené na viacúrovňovom kontrolnom systéme, ktorého súčasťou sú 3 vnútorné kontroly a 1 finálna - oficiálna kontrola za účasti zákazníka.
Tento kontrolný systém umožňuje plne zhodnotiť a kontrolovať správnu prácu distribútorov.

V tento spôsob ForPOSTA S.A. zaisťuje správnu distribúciu reklamných materiálov, ktorá je kontrolovaná v každej fáze realizácie:

 • Kontrola koordinátorov každej distribučnej oblasti (interná, vykonávaná predbežne). Každý koordinátor neustále analyzuje prácu svojej skupiny distribútorov.
 • Porovnávacia kontrola (interná). Na konci každého distribučného dňa karty distribútorov sú zasielané do sídla Spoločnosti, ktoré sú podrobené analyzované hlavným koordinátorom, to znamená, že údaje zaslané distribútormi sú zostavené s podrobnou a plne aktualizovanou našou databázou.
 • Kontrola skupiny kontrolórov (vnútorná kontrola) dodatočné overovanie v podobe miestnej kontroly tímu kontrolórov, vo vybraných distribučných miestach. Dodatočne v rámci tejto kontroly sa vykonáva aj telefónne potvrdenia alebo rozhovory s ľudmi, ktorí žijú v distribučnej oblasti.
 • Finálna kontrola za účasti zástupcu zákazníka. Spoločná a rozšírená v prospech zákazníka kontrola, ktorá je realizovaná za účasti zástupcu zákazníka. Podmienky tejto kontroly sú zaručené zmluvou o distribúcii.

b) POMOC PRI URČOVANÍ OBLASTÍ:

 • Zamestnanci ForPOSTA S.A. na požiadanie zákazníka poskytujú analýzu potenciálu distribučnej akcie, ide o pomoc pri výbere oblastí, v ktorých má prebehať distribúcia a odhad počtu kusov potrebných pre distribúciu.
 • Tieto akcie sú možné vďaka tomu, že máme presné adresné databázy obsahujúce podrobné informácie o počte domácností a podnikov na všetkých uliciach v každom meste, rovnako ako informácie o oblastiach, kde existuje správny zákaz distribúcie.
 • Vďaka presnej adresnej databáze ForPOSTA S.A. veľmi presne odhadne potrebný počet kusov do distribúcie, vďaka tomu zákazník sa vyhne dodatočným nákladom na tlač zbytočných materiálov.
 • Riešenie ForPOSTA S.A. zaručuje úsporu materiálu pri súčasnej maximalizácii efektu propagácie.
 • Príkladový plán distribúcie reklamných materiálov je možno vidieť sem: plán distribúcie materiálov

c) CENNÍK SLUŽBY DISTRIBÚCIE:

ForPOSTA S.A. ponúka atraktívne a konkurenčné ceny distribúcie propagačných materiálov.
Ponuka pre každého zákazníka je individuálna. Cenník nie je jednotný, a cena distribučných služieb závisí od niekoľkých faktorov, ktoré stanovujú podrobnosti danej distribúcie.

Cena distribučných služieb je závislá od nasledujúcich faktorov:

· typ distribúcie
· oblasť distribúcie
· počet kusov reklamných materiálov
· veľkosť a hmotnosť reklamných materiálov
· frekvencia distribúcie
· náklady na transport reklamných materiálov
· druh distribučnej oblasti (mestská, vidiecka, zmiešaná)
· počet dní, počas ktorých má prebiehať distribúcia

Ak máte záujem o služby ForPOSTA S.A. vyplníte ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU