Forposta - Poczta nowej generacji

DISTRIBUCNA STRATEGIA

Distribúcia sa začína, keď dostaneme reklamné materiály.
Distribúcia sa realizuje niekoľkými mobilnými distribučnými skupinami - priemere 3-5 osôb. Počet skupín závisí na počte kusov na distribúciu, type oblasti a termíne distribúcie.

Okrem toho ForPOSTA S.A. má k dispozícii aj rezervných distribútorov, ktorí najčastejšie bývajú v oblastiach, kde sa koná distribúcia. V prípade núdze sú pripravení vykonávať úlohy, čím sa eliminuje riziko, že služba nebude vykonaná v termíne.

PRÍPRAVA DISTRIBÚCIE

Každá distribučná akcia je starostlivo naplánovaná

1. Po tom čo dostaneme od zákazníka zoznam oblastí, v ktorých má sa konať distribúcia, každé mesto je rozdelené do distribučných sektorov, ktorých hranice sú definované pozdĺž ulíc a prírodných objektov ako napr. rieky.

2. Ku každému sektoru je priradená skupina distribútorov (v priemere 3-5 osôb, medzi ktorými je koordinátor skupiny).

3. Zákazníkovi je odoslaný plán distribúcie, určujúci v ktoré dní bude prebehať distribúcia v jednotlivých oblastiach.

DOTERAJŠÍ ZÁKAZNÍCI FORPOSTA S.A.

ForPOSTA S.A. využíva celý rad nástrojov, vďaka ktorým každý zákazník s pomocou našich zamestnancov má možnosť overiť množstvo materiálu pre distribúciu a vybrať správne distribučné oblastí, a dokonca aj jednotlivé ulice. Vďaka riešeniam používanými firmou ForPOSTA S.A. zákazník má predbežný prehľad procesu distribúcie.

KONKURENČNÉ VÝHODY

Firma ForPOSTA S.A. aby uspokojila potreby moderného podnikania, vytvára Poštu novej generácie, založenú na najnovších technológiách, ktoré nám umožňujú dosiahnuť kvalitu kuriérskych služieb na liberalizovanom poštovom trhu.