Forposta - Poczta nowej generacji

Dotychczasowi klienci ForPOSTA S.A.

ForPOSTA S.A. używa całej gamy narzędzi, dzięki którym każdy klient przy wydajnej pomocy pracowników firmy Operatora ma możliwość zweryfikowania ilości materiału przeznaczonego do kolportażu oraz dopasowania rejonów, a nawet poszczególnych ulic do swoich potrzeb reklamowych. Dzięki rozwiązaniom stosowanym przez firmę FORPOSTA S.A. klient ma możliwość czuwania na bieżąco nad całym procesem kolportażu. Wieloletnia praktyka firmy w branży kolportażu, a także wykorzystywanie podczas pracy autorskich baz oraz map interaktywnych zawierających kluczowe informacje geomarketingowe pozwala Operatorowi realizować najbardziej skomplikowane zlecenia. Narzędzia te zapewniają zleceniodawcy najwyższą jakość usługi kolportażu w oparciu o kolportaż masowy lub selektywny z uwzględnieniem grupy docelowej klienta.

Klienci, który zaufali ForPOSTA S.A. Wśród nich min.,: