Forposta - Poczta nowej generacji

Unikatowy system kontroli

Decyzja o zleceniu dystrybucji materiałów reklamowych wiąże się z udzieleniem kredytu zaufania firmie kolportującej. Kolportaż przeprowadzony prawidłowo obliczony jest nie tylko na szacowane dotarcie do odpowiedniej grupy odbiorców, ale przede wszystkim na dotarcie faktyczne.

Częstym widokiem jest stos ulotek, wyrzuconych przez nieuczciwego kolportera – zamiast do właściwego odbiorcy, treści promocyjne trafiają do kosza na śmieci. Tego typu praktykom może zapobiec zlecenie kolportażu sprawdzonemu podmiotowi, posiadającemu sprawnie funkcjonujący skuteczny system kontroli działań. ForPOSTA S.A. w ramach oferowanych usług stosuje unikatowy, bardzo dokładny system czterostopniowej kontroli wykonywanej już podczas dystrybucji jak i po jej zakończeniu .

ForPOSTA S.A. działa w oparciu o system wielopłaszczyznowej kontroli, realizując 3 kontrole wewnętrzne plus ostateczną, oficjalną kontrolę z udziałem zlecającego.

Taki schemat kontroli pozwala w pełni oceniać i panować nad prawidłową pracą kolporterów.

Tym samym ForPOSTA S.A. gwarantuje prawidłową dystrybucję materiałów reklamowych, która jest kontrolowana na każdym etapie wykonania:

  • Kontrola koordynatorów rejonu (wewnętrzna, dokonywana na bieżąco) Każdy koordynator na bieżąco analizuje pracę swojej grupy kolporterów. Jego zadaniem podczas dystrybucji jest sprawdzanie podczas prowadzonego kolportażu prawidłowości prowadzonej akcji oraz rozwiązywanie na bieżąco ewentualnych problemów,
  • Kontrola porównawcza (wewnętrzna) Na koniec każdego dnia dystrybucji karty kolportera przesyłane są do siedziby Spółki, gdzie poddawane są dokładnej analizie przed koordynatora głównego tj. dane wpisane przez kolporterów w kartach kolportera są zestawiane ze szczegółową, w pełni zaktualizowaną bazą własną. Wyniki analizy są zawarte w codziennym raporcie przygotowanym dla zlecającego każdego następnego dnia po dystrybucji,
  • Kontrola zespołu kontrolerów (kontrola wewnętrzna) Weryfikacja dodatkowa polega na wizji lokalnej zespołu kontrolerów wysyłanych w wybrane miejsca dystrybucji. Uzupełniająco w tej kontroli wykorzystywane są również potwierdzenia telefoniczne, czyli wyrywkowe zapytania osób mieszkających w obszarze dystrybucji.
  • Kontrola ostateczna z udziałem przedstawiciela zlecającego. Gwarantuje solidną, rozbudowaną na korzyść klienta i przeprowadzoną z udziałem przedstawiciela Zlecającego wspólną kontrolę. Warunki tej kontroli Zlecający ma zagwarantowane w umowie kolportażu.