Forposta - Poczta nowej generacji

Strategia kolportażu

STRATEGIA KOLPORTAŻU

Kolportaż rozpoczyna się w momencie wydania materiałów reklamowych.

Dystrybucja wykonywana jest przez kilka mobilnych grup kolporterskich, złożonych średnio z 3-5 osób. Ilość grup uzależniona jest od wielkości nakładów do dystrybucji, rodzaju rejonu oraz terminów w jakim kolportaż ma być przeprowadzony. Koordynator każdej grupy wykonuje dystrybucję, ale także kontroluje i koordynuje pracę swojego zespołu i odpowiada za skuteczność dystrybucji W sposób uporządkowany rozdziela zadania, obszar wykonywania kolportażu oraz materiały reklamowe.

Taki system działań jest szczególnie skuteczny, ponieważ na bieżąco kontrolowana jest praca wszystkich kolporterów.

Ponadto ForPOSTA S.A. posiada w dyspozycji kolporterów rezerwowych, którzy często zamieszkują w rejonach na których prowadzona jest dystrybucja. W sytuacji awaryjnej są gotowi do realizacji zadań, dzięki czemu wyeliminowane jest ryzyko, iż usługa nie zostanie wykonana na czas.

PRZYGOTOWANIE DYSTRYBUCJI

Każda kampania jest precyzyjnie planowana

  1. Po otrzymaniu od klienta wykazu rejonów, na których ma zostać przeprowadzony kolportaż, każda miejscowość zostaje podzielona na sektory dystrybucji, których granice są wyznaczone wzdłuż ulic i naturalnych obiektów jak np. rzeki.
  2. Do każdego sektora przypisana zostaje konkretna grupa kolporterów ( średnio 3-5 osób, wśród których jest koordynator grupy).Każda grupa kolporterska ma określony plan pracy w podziale na poszczególne dni.
  3. Klientowi przesyłany jest harmonogram dystrybucji, określający w jakie dni zostanie przeprowadzony kolportaż na poszczególnych rejonach/sektorach.

Przykład harmonogramu dystrybucji:

 

Jednocześnie klient otrzymuje link do mapy interaktywnej na której zaznaczone są wszystkie rejony/sektory objęte daną dystrybucją.