Forposta - Poczta nowej generacji

Pomoc w określaniu obszarów

Pracownicy ForPOSTA  S.A. na życzenie klienta oferują analizę potencjału akcji tj. pomoc w doborze rejonów, na terenie których ma być prowadzona dystrybucja, jak również oszacowaniu  nakładów potrzebnych do kolportażu.

Działania te są możliwe, dzięki posiadaniu dokładnych baz adresowych, zawierających szczegółowe informacje odnośnie ilości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na wszystkich ulicach w każdej miejscowości w Polsce, jak również na temat obszarów, gdzie występuje administracyjny zakaz kolportażu.

Dzięki takiej dokładnej bazie adresowej, ForPOSTA S.A. w bardzo precyzyjny sposób szacuje potrzebny do dystrybucji nakład, dzięki czemu Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za materiał wydrukowany w nadmiarze. W ten sposób następuję eliminacja tak zwanego przeszacowania nakładu przeznaczonego na dany teren.

Rozwiązanie ForPOSTA S.A. gwarantują oszczędności materiału z jednoczesną maksymalizacją efektu promocji klienta.

Przykładowy plan Kierowania Druków można zobaczyć w tym miejscu: plan kierowania druków