Forposta - Poczta nowej generacji

Oferowane usługi i formy dystrybucji

OFEROWANE USŁUGI

ForPOSTA S.A. oferuje kompleksową obsługę klienta w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych:

 • Dystrybucja bezadresowa – do euroskrzynek,
 • Dystrybucja adresowa – dostarczanie reklamy pod wskazane adresy
 • Dystrybucja selektywna – klient określa miejsca docelowe, gdzie ma trafić reklama
 • Magazynowanie i komplementacja powierzonego materiału reklamowego
 • Planowanie, analiza oraz wybór rejonów kolportażu w oparciu o szereg zmiennych
 • Dokładne szacowanie nakładu przeznaczonego do dystrybucji na podstawie autorskich baz danych
 • Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych
 • Podgląd postępów dystrybucji na interaktywnej mapie oraz bieżące raportowanie wykonanych zadań – opis tej innowacyjnej usługi znajduje się na podstronie strategia kolportażu

OFEROWANE FORMY DYSTRYBUCJI

ForPOSTA S.A. oferuje następujące formy dystrybucji:

 • Dystrybucja bezadresowa powierzonych materiałów do euroskrzynek, skrzynek pocztowych lub pozostawienie materiałów w wyznaczonym miejscu - tutaj najlepiej sprawdzają się produkty i usługi masowe.
 • Dystrybucja adresowa - jest to dostarczenie  reklamy klienta  pod wskazane adresy, na wybranym obszarze. W tej formie najlepiej sprawdzają się zaproszenia lub różne formy reklamy, które oferują dodatkowo drobny upominek, jak choćby rabat cenowy.
 • Dystrybucja selektywna -  dystrybucja, gdzie klient sam określa grupę docelową ( np. płeć, wiek)
 • Dystrybucja w formie rozdawnictwa - street marketing - ulotka trafia bezpośrednio do rąk potencjalnych klientów. Ta forma kolportażu bardzo dobrze sprawdza się w punktach miasta, gdzie natężenie ruchu jest szczególnie duże, takich jak strategiczne ulice, place a także centra handlowe.
 • Dystrybucja w innej, uzgodnionej z klientem formie.

Dla zainteresowanych gwarancja kolportażu niekonkurencyjnego, co oznacza, że materiały reklamowe nie zostaną doręczone w tym samym czasie z materiałami firm konkurencyjnych.