Forposta - Poczta nowej generacji

Cennik usług kolportażu

ForPOSTA S.A. oferuje atrakcyjne i konkurencyjne na rynku ceny dystrybucji materiałów reklamowych.

Oferta dla każdego klienta jest  indywidualna. Cennik nie jest jednolity, a na wysokość ceny wpływa kilka czynników określających szczegóły kolportażu.

Cena usług kolportażu uzależniona jest od następujących czynników:

  • rodzaj dystrybucji
  • obszar, na terenie którego ma odbyć się kolportaż
  • nakład materiału reklamowego
  • wielkość i ciężar materiału reklamowego
  • częstotliwość przeprowadzanych akcji
  • koszt transportu materiałów reklamowych
  • rodzaj rejonu dystrybucji ( miejski, wiejski, mieszany)
  • ilość dni, w ciągu których dystrybucja ma być przeprowadzona.
W przypadku zainteresowania usługami ForPOSTA S.A. należy złożyć ZAPYTANIE OFERTOWE