Forposta - Poczta nowej generacji

TEHNOLOSKE RESENJA

Moderne tehnološke rešenja su pre svega besplatna aplikacija koju dobija klijent od ForPOSTA S.A.. Jednostavni i brzi interfejs preko koji biznis klijent ima mogućnost ne samo poslanja korespondencije i pošiljke, ali takođe dobijanja potvrda realizovanih uručenja.

Pretpostavka stvorenja sistema upravljanja i kontrolisanja procesa uručavanja je prilagodljivost, zbog toga klijent iskorišćava sve rešenja što je moguće uz pomoć svakoj, dostupnoj veb pretraživači.

Aplikacija omogućava korišćenje u sistemu one-click, što maksimalno olakšava svakom korisniku organizaciju korespondecije u jednom mestu. Klijent ne mora voditi Knjigu Pošiljaka i istraživati mnogo strana samo da nađe jednu pošiljku. Celi proces čuva poseban sistem ERP koji u skladu sa jedinstvenim barkodom dava potrebnu sigurnost i kvalitet uručenja. Poštari su upremljeni u moderne, mobilne uređaje, uručavaju korespondenciju i pošiljke, praćenji su u realnom vremenu uz pomoć GPS pozicije uručenja pošiljke.

Osnovna karakteristika tehnoloških rešenja:

  1. Puna integracija sa sistemom/uređajem klijenta!
  2. Integracija sa drugim poštanskim operatorima.
  3. Prilagođenje klijentu vrste i forme adresnih etiketa.
  4. Jednostavan i intuitivan interfejs, olakšavajući upravljanje čitavom poslatom korespondencijom.
  5. Potvrda uručenja korespondencije i poštanskih pošiljaka u proizvoljnim, elektronskim obliku! (sistem, e-mail,sms)
  6. Pretaživač poštanskih barkoda olakšavajući slanje korespondencije! Pozivamo na korišćenje iz posebnog alata.

Strategija razvoja:

ForPOSTA S.A. realizujući odabranu strategiju razvoja za 2013 godinu ne samo uputila ali i proširila kvalifikovanu operacijnu strukturu uručavanja s 16 gradova do 49 prošlih i sadšnjih vojvodskih gradova. Organizovana mreža sastoji se od visoko stručnih, lokalnih: poštanskih agencija, koje rade u pomenutim gradovima pružajući usluge prijema i uručenja korespondencije i poštanske pošiljke u okviru Građevinske i Među Građevinske Pošte za biznis klijenta.

  • Projekat – posluga kurirskih pošiljaka (do 30kg) – pruženje usluge u okviru profesijonalnim i konkurentskim cenama kurirskih uručenja na osnovu stvorenoj domaćoj infrastrukturi i poštanskoj strukturi.
  • Projekat – Korisnički Servis - stvorenje profesijonalnih Korisničkih Servisa obuhvatajućih svom područijem sve gradove koje imaju više od 5 hiljade stanovnika. Rešenje pretpostavlja maksimalizaciju korisnosti Korisničkog Servisa u apektu posluge pojedinog klijenta.

 Strategija razvoja ForPOSTA S.A. u godinama 2015-2016 obuhtava među ostalim završetak radnje upućivanja usluge decentralizacije hibrid-pošte i otvaranje mreže samoslužnih servisa uručenja i prijema korespondencije i pošiljaka.

  • Projekat – Masovna Korespondencija – bazira na inovativnim projektu u okviru kompleks posluge personalizovanoj/serijskoj korespondenciji za zainteresovane preduzeća. Projekat predpostavlja seriju modernih rešenja neobičnih u Poljskoj do sada.
  • Projekat Postomate: Samoposluženje u okviru slanja i uručenja korespondencije i kurirske pošiljke – stvorenje tehnološko naprednih samoposlužnih mreža korisničkih servisa na područiju cele Poljske, koje neće se razlikovati u funkciji tradicijnih poštanskih korisničkih servisa.

ForPOSTA S.A. realizuje uzeti plan razvoja u skladu sa svom misijom kao Operatora Nove Generacije Poštanskih Usluga. Realizacija poštanskih usluga bazira na najmodernijim uređajima i jedinstvenim rešenjima u skladu sa očekivanjima klijenta XXI veka.