Forposta - Poczta nowej generacji

STRATEGIJA DISTRIBUCIJE

Distribucija počinje u trenutku kada ćeme dobiti vaše marketinške materijale.

Distribucija održava se preko par mobilnih distribucijski grupa koje se sastoju od 3 do 5 osoba. Količina grupa zavisi od razmera naklada koji je za distribuciju, vrste regije i termina u kojim održava se distribucija.

Dodatno ForPOSTA S.A. ima na raspolaganju rezervnih distributera, koji često žive u regiji u kojoj održava se distribucija. U hitnom slučaju distributeri su gotovi da realizuju zadatke zahvaljajući tome eliminisali smo rizko da usluga ne bi bila realizovana tačno na vreme.

PRIPREMLJENJE DISTRIBUCIJE

Svaka kampanija je precizno planirana

  1. Posle prijema od klijenta spisaka regija na kojima će se održavati distribucija, svaki grad podeljen je na sektore distribucije, kojih granice su određene duž ulica i prirodnih objekata kao što su na primer reke.
  2. Svaki sektor ima određenu grupu distributera (oko 3 do 5 osoba među kojima nalazi se koordinator grupe)
  3. Kljient dobija harmonogram distribucije određivajući u kojim danima će se održavati distribucija u određenim regijama i sektorima.

DOSADAŠNJI KLIJENTI ForPOSTA S.A.

ForPOSTA S.A. koristi široku skalu alata, zahvaljajući kojim kljient uz efikasnu pomoć radnika Operatora ima mogućnost provrerenja količine materijala za distribuciju i poterivanja regija, čak i ulica za svoje potrebe. Zahvaljajući rešenjom koje koristi preduzeće ForPOSTA S.A. klijent ima mogućnost tekućnog praćenja celog procesa distribucije.

KONKURENTSKE PREVAGE

ForPOSTA S.A. izlazi prema potrebama modernog biznisa, stvara Poštu Nove Generacije na osnovi najmodernije tehnologije koje omogućavaju dobiti kvalitet kurirskih usluga na liberalizovanim poštanskim tržištu.