Forposta - Poczta nowej generacji

PONUDA USLUGE I FORME DISTRIBUCIJE

PONUDA USLUGE

ForPOSTA S.A nudi kompleks poslugu klijenta u okviru distribucije marketinških materijala:

 • bezadresna distribucija – direktno u euro sanduče za pisma
 • adresna distribucija – uručenje reklame direktno u određenu adresu
 • selektivna distribucija – klijent određuje mesta u koje uručavana je reklama
 • skladištenje i komplimentiranje marketinškog materijala klijenta
 • planiranje, analiza i izbor mesta distribucije zasnovanu na različitih promenljivih
 • tačno procenjivanje naklada namenjenog za distribuciju na osnovi jedinstvenih baza podataka
 • vođenje unutrašnjih kontrola
 • pregled napredka distribucije na interaktivnoj mapi i trenutno izveštavanje završenih zadataka – opis ove inovativne usluge nalazi se na stranici strategija distribucije

PONUDA FORME DISTRIBUCIJE

ForPOSTA S.A. nudi sledeće forme distribucije:

 • bezadresna distribucija – direktno u sanduče za pisma ili ostavljanje materijala u tačno određenim mestima – najbolje za masovne produkte i usluge
 • adresna distribucija – distribucija materijala direktno u određene adrese na izabranu teritoriju
 • selektivna distribucija – distribucija u kojoj klijent određuje grupu za koju je njegova reklama
 • street marketing – liflet dobija tačno potencijalan klijent. Ova forma distribucije je najbolja u mestima gde nalazi se puno ljudi kao što su: glavne ulice, trgovinske centra.
 • Druge vrste distribucije u formi dogovorenoj sa kljientom.

Za osobe koje zanima garancja distribucije bez distribucije drugih paketa drugih preduzeća

A. JEDINSTVEN SISTEM KONTROLE

Odluka o nalogu distribucije marketinških materijala je povezana sa poverenjem preduzeću koja će biti odgovorna za distribuciju. Pravilna distribucija to ne samo uručenje u odgovarajuću grupu adresata, ali i tačno uručenje.

ForPOSTA S.A. radi na osnovi sistema višestručnoj kontroli, realizujući 3 unutrašnje kontrole i dodatno završavajuću, zvaničnu kontrolu klijenta. Taj plan kontrole omogućava potpuno procenjiti i kontrolisati pravilnu radnju distributera. Time ForPOSTA S.A. garantira pravilnu distribuciju marketinških materijala, koja je kontrolisana na svakom nivou vršenja:

 • Kontrola koordinatora regije (unutrašnja, obavljana redovno). Svaki koordinator redovno analizira radnju svoje grupe distributera.
 • Komparativna kontrola (unutrašnja) Na kraju svakog dana distribucije karte distributera su poslane u centralu kompanije gde su tačno analizirane. Podaci upisani preko distributera na kartima su sastavljene sa detaljnom bazom podataka.
 • Kontrola kolektiva kontrolera (unutrašnja kontrola) Dodatna provera je vizija lokalna kolektiva kontrolera koji su poslati u izabrane mesta distribucije. Dodatno tokom ove kontrole iskorišćavane su telefonske potvrde, znači slučajno pitanje stanovnika opštine distribucije.
 • Poslednja kontrola sa učestvovanjem predstavnika kljienta. Garantira solidnu, proširenu za klijenta i sprovedenu zajedničko sa predstavnikom klijenta kontrolu. Uslove ove kontrole su garantirane u ugovoru distribucije.

B. POMOĆ U ODREĐENJU OBLASTI:

 • Radnici ForPOSTA S.A. na želju klijenta u ponudi imaju analizu potencijala akcije to jeste pomoć u izboru oblasti, na koju teritoriju biće sprovedena distribucija ali i takođe procenjivanje naklada koje zahteva distribucija.
 • Delatnost je moguća zbog posedovanja tačnih baza adresa, koje imaju tačne podatke odnosno količine domaćinjstva i preduzeća na svim ulicama u svakom gradu u Poljskoj, ali i što se tiče administrativne zabrane distribucije.
 • Zahvaljajuči tačne baze podataka, ForPOSTA S.A. na vrlo precizan način procenjuje naklad potreban za distribuciju, zahvaljajući čemu klijent nema suvišnih troškova što se tiče štampanog materijala.
 • Rešenja ForPOSTA S.A. garantiraju štednju materijala sa istovremenom maksimalizacijom efekta promocije klijenta.
 • Primer strategije upravljanja štampe može se videti ovde: strategija upravljanja štampe

C. CENOVNIK USLUGA DISTRIBUCIJE:

ForPOSTA S.A. nudi atraktivne i konkuretske na tržištu cene distribucije marketinških materijala.

Ponuda za svakog klijenta je individualna. Cenovnik nije jedinstven jer cena je zavisna od par faktora koje definišu detalje distribucije:

 • vrsta distribucije
 • oblast, na kojim će se održavati distribucija
 • naklad marketinškog materijala
 • veličina i težina marektinškog materijala
 • učestalost akcija
 • košta transporta marketinških materijala
 • vrsta oblasti distribucije (grad, selo, mešano)
 • količina dana u kojima će se održavati distribucija