Forposta - Poczta nowej generacji

O PREDUZECU

ForPosta S.A. kao registrovan Domaći Poštanski Operator može pohvaliti se 13 godišnjom praksom na poštanskim i kurirskim tržištu. Kompanija kroz godine je dobijala bogato iskustvo na područiju uručavanja preko realizaciju ugovornih naloga na okviru čitave zemlje uglavnom za Poljsku Poštu i u saradnji sa velikim međunarodnim prodajnim mrežama.

Osnovna forma delatnosti Domaćeg Poštanskog Operatora ForPOSTA S.A. je kompleks usluživanje korespodnecije biznis kliejenta.

Misija ForPOSTA S.A. je pruženje inovativnih, poštanskih rešenja u mogućim najnižim cenama i sa minimalnim angažmanom klijenta sa istovremenim vrhunskim kvalitetom uručavanja. Kompanija neprekidno je koncentrisana na razvoju i konačno na jačanju pozicije Domaćeg Poštanskog Operatora kao broj jedan u sferi Poštanskih usluga nowe generacije za bizins klijenta.

U skladu sa svojom misijom Operator uručuje pouzdane i visokotehnološke rešenja u sferi posluge poštanskog uručavanja, garantujući na ovaj način atraktivne cene i punu kontrolu davanih poštanskih pošiljaka. Zahvaljujući uvodu praktičnih alata koje su dostupne klijentu i služe potvrdu statusa korespondencije i pošiljaka, klijent dobija mogućnost potpunoj kontroli kvaliteta usluga pruženih sa strane ForPOSTA S.A.. Upotrebljenje naprednih tehnoloških rešenja u formi integrisanoj, sistemskoj platformi sa aplikacijom praćenja procesa uručavanja u saradnji sa modernim mobilnim uređajima Motorola sa funcijom skeniranja GPS, koju ima svaki poštar osiguruje garanciju vrhunske bezbednosti i tačnost uručenja.

Nuđenje klijentu mogućnosti praćenja celog procesa uručenja, ali pre svega opciju dobijania potvrda uručenja (u formi sistemskih raporta, e-mail, sms) čak i običnih pisma!

Forposta S.A. nudi:

  • 13 godina iskustva na područiju uručavanja. Operator je dugoročni podugovarač Pošte Poljske, uručavajući više od 1,5mln pošiljaka. Realizujući više od 1 mld uručenja ForPOSTA S.A. je preduzeće koje dinamično radi takođe na poljskim područiju pošiljaka bez određenog primaoca.
  • Kompleks usluga prijema i uručenja korespondencije, poštanskih pošiljaka i distribucija pošiljaka bez određenog primaoca za biznis klijente.
  • Najniže cene, jedinstvene tehnološke rešenja koje su osnovane na posebnom sistemu i na mobilnim uređajima koje registriraju status uručenja.
  • Puno praćenje korespondencije i pošiljaka sa jedinstvenom uslugom potvrde uručenja čak običnih pisama. (u formi sistemskih raporta, e-mail, sms)
  • Najjeftinije obično pismo  do težine 350g (oko 50 A4 kartica)
  • Ekspresna realizacija usluga (čak 1 dan od dana poslanja pošiljke*) dokazivanih na osnovi standarda ISO, obezbeđujući najveći kvalitet i nadzor procesa uručavanja.
  • Minimum angažmana klijenta prijem korespondencije u kliejenta preko posebnog poštara ForPOSTA S.A. Novi kvalitet u sferi poštanskih usluga rezervisanih do sada samo u najboljim kurirskim preduzećima.
  • Isti nizak nivo cena uručenja među građevinskih pošiljaka u cenama usluga građevinskih uručenja
  • E-avizo je elektronska usluga obaveštenja klijenta da je poštar napustio avizo, realizacija u formi e-mail ili sms
  • Bezgotovinsko isplaćivanje (uskoro) paketa pouzećem bazirajući na mobilnim uređajima prilagođenih platnim kartima.

 * tiče se građevinske i aglomeracijne usluge u svima gradovima mreže uručavanja ForPOSTA S.A.

Podaci preduzeća:

NIP: 954-23-78-403

Regon: 277512722

KRS: 0000391895

Akcijski kapital potpuno uplaćen

Registracija u spisak poštanskih operatora broj