Forposta - Poczta nowej generacji

DOMACE POSTANSKE I KURIRSKE USLUGE

INOVATIVNE POŠTANSKE REŠENJA ZA BIZNIS!

ForPOSTA S.A. nudi jedno od najinovativnjih rešenja na područiju procesa uručenja na teritoriju cele Poljske. Zbog iskorišćavanja najmodernijih tehnologija Operator pruži poštanske usluge na osnovu potpuno integrisanog sistema upravljanja i praćenja korespondencije i poštanske pošiljke. Ovo omogućava nuditi klijentu jedinstveni kvalitet usluga.

Poštanske Usluge:

ForPOSTA S.A. nudi mogućnost slanja običnih pošiljaka, preporučenih pošiljaka ZPO i štampe bez određenog primaoca. U cilju podiženja udobnosti svaki od klijenta ima mogućnost dobijanja potvrde statusa pošiljke u formi SMS, e-mail, ili sistemskoj.

  • Usluga Građevinske Pošte (lokalan prijem i uručenje): prijem i uručenje korespondencije i poštanskih pošiljaka između pošiljaca, a primaoca u okviru grada ili aglomeracije na osnovu lokalnih sortirnica u terminu D+1.
  • Usluga Među Građevinske i Domaće Pošte (prijem i uručenje među gradovima mreže i na ostale teritorije zemlje): Usluga omogućava efikasni prijem i uručenje korespondencije i poštanske pošiljke među gradovima i njihovim aglomeracijama (D+3) u okviru sopstvene mreže na osnovi lokalnih sortirnica i centralnog pretovarnog magazina (HUB).

U okviru  uručavanja pošiljaka na ostale teritorije zemlje, ForPOSTA S.A. sarađuje sa najvećim poštanskim brokerom u Poljskoj, što omogućava realizovanje uručenja sa sačuvanjem najvišoj bezbednosti sa najnižim cenama! Sređivanje poštanskih usluga na toliku veliku skalu, dozvoljava obezbediti uslugu uručenja čak i u najmanje gradove i sela.

Svaka od usluga razlikuje se jedinstvenim vrlinama.

CELI SVET DO 60% JEFTINIJE!

  • Puna ponuda međunarodnih usluga! ForPOSTA S.A. realizuje uručenja pošiljaka u vrlo konkurentskim cenama u najdalje mesta na svetu! Operator uručuje pošiljke poslate na inostranstvu na teritorije Poljske. Saradnja sa najvećim međunarodnim partenrima.

Klijenti koji poverili su ForPOSTA S.A. Među njima nalaze se:

Usluge uručenja marketinškihmaterijala pružene sa strane ForPOSTA S.A. su efikasna i takođe jeftina forma direktnog reklamiranja.