Forposta - Poczta nowej generacji

Władze spółki

Prezes Zarządu ForPOSTA S.A.
MARCIN MAŚLANKA

Absolwent Akedemii Ekonomcznej we Wrocławiu (kierunek: Zarządzanie Finansami). Posiada doświadczenie w bankowości oraz branży zakładów wzajemnych na rynkach europejskich i azjatyckich oraz rynku kryptowalut i technologii blockchain. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Faber

  • wykształcenie średnie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu sieciami handlu detalicznego. Od  2017 roku jest traderem zewnętrznym Offsidebet.com Silema, na Malcie.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Cygan

  • absolwent studiów informatycznych w Wyższej Szkole Informatyki w Lodzi oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Lodzi. Posiada doświadczenie w handlu, logistyce transportu kolejowego. Prowadził działalność gospodarczą w zakresie poligrafii.

Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lisiecki

  • absolwent Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (kierunek: pedagogika opiekuńcza w zakresie wychowania fizycznego). Posiada doświadczenie w pracy kasjera walutowego, w latach 2015-2016 związany z Offsidebet.com Malta jako trader zewnętrzny.

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Kudzia

  • posiada wykształcenie średnie.  Od 2017 jest trader zewnętrzny Offsidebet.com Silema, Malta. Interesuje się rynkiem kryptowalutowym i technologią blockchain.

Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Sułek

  • posiada wykształcenie budowlane. Interesuje się rynkami walutowymi.