Forposta - Poczta nowej generacji

Skład Zarządu

Prezes Zarządu ForPOSTA S.A.
MARCIN MAŚLANKA

Marcin Maślanka – Prezes Zarządu, powołany na 5 letnią kadencję.

Absolwent Akedemii Ekonomcznej we Wrocławiu (kierunek: Zarządzanie Finansami). Posiada doświadczenie w bankowości oraz branży zakładów wzajemnych na rynkach europejskich i azjatyckich oraz rynku kryptowalut i technologii blockchain. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.