Forposta - Poczta nowej generacji

Rada Nadzorcza

Obecna kadencja Rady Nadzorczej ForPOSTA S.A. rozpoczęła się w dniu 26.06.2019 roku w dniu uchwalenia decyzji o zmianie Rady Nadzorczej i upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Obecnie Rada Nadzorcza ForPOSTA S.A. składa się z 5 osób:

  • Bartłomiej Faber– Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dagmara Leśniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej
  • Jarosław Kudzia – Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Sułek– Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Faber – przewodniczący rady nadzorczej, powołany na 3 letnią kadencję.

Wykształcenie średnie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu sieciami handlu detalicznego. Od  2017 roku jest traderem zewnętrznym Offsidebet.com Silema, na Malcie. Interesuje się rynkiem kryptowalutowym i technologią Blockchain. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Dagmara Leśniak – wiceprzewodniczący członek rady nadzorczej, powołany na 3 letnią kadencję.

Posiada doświadczenie w handlu, finansach oraz ubezpieczeniach. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa  według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
 
Paweł Lisiecki – członek rady nadzorczej, powołany na 3 letnią kadencję.

Absolwent Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (kierunek: pedagogika opiekuńcza w zakresie wychowania fizycznego). Posiada doświadczenie w pracy kasjera walutowego, w latach 2015-2016 związany z Offsidebet.com Malta jako trader zewnętrzny. W latach 2018-2019 Cryptocurrency payment analist. Zainteresowania: działalność na rynku walut i usług lombardowych. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Jarosław Kudzia – członek rady nadzorczej, powołany na 3 letnią kadencję.

Posiada wykształcenie średnie.  Od 2017 jest trader zewnętrzny Offsidebet.com Silema, Malta. Interesuje się rynkiem kryptowalutowym i technologią blockchain. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Grzegorz Sułek - członek rady nadzorczej, powołany na 3 letnią kadencję

Posiada wykształcenie budowlane. Interesuje się rynkami walutowymi. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa  według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Posiada doświadczenie w handlu, finansach oraz ubezpieczeniach. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 par. 2 ksh lub przestępstwa określone w ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. O giełdach towarowych, jak również za analogiczne przestępstwa  według prawa obcego. Nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.