Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

FAQ

 • Jak upoważnić inną osobę do obioru mojej korespondencji lub przesyłki? Jaka jest droga do załatwienia tego typu pełnomocnictwa?

Adresat może złożyć pełnomocnictwo odbioru wyłącznie w Agencji Pocztowej ForPOSTA S.A., (za okazaniem dokumentu tożsamości). Opłata za złożenie pełnomocnictwa zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wyróżniamy pełnomocnictwa stałe (do odbioru wszystkich wskazanych przesyłek i korespondencji) oraz jednorazowe (do jednorazowego odbioru określonej przesyłki bądź korespondencji). Pełnomocnictwo będzie obowiązywać na obszarze działania danej Agencji Pocztowej ForPOSTA S.A.

 • Co to jest Zwrotne Potwierdzenie Odbioru?

Tak zwane ZPO to usługa realizowana za dodatkową opłatą , w której nadawca otrzymuje potwierdzenie odbioru przesyłki podpisane przez adresata.

 • Czy możliwa jest wysyłka do każdego miasta na terenie kraju?

Aktualny zasięg ForPOSTA S.A. umieszczony jest na stronie www.forposta.eu. Operator obejmuje swoim zasięgiem 49 miast na terenie całego kraju i do tych miast możliwa jest wysyłka zgodnie z cennikiem Operatora. Jednak za naszym pośrednictwem możliwa jest wysyłka na teren całego kraju zgodnie z cennikiem Operatora Powszechengo, z kórym współpracujemy. W związku z powyższym doręczamy korespondencję na terenie całego kraju

 • Co oznacza pojęcie śledzenie korespondencji oraz przesyłek on-line i na czym ono polega? Czy klient otrzyma potwierdzenia nadania listu lub przesyłki?

Inne znaczenie to sprawdzenie drogi doręczenia i statusu przesyłki. Występuje tylko w przypadku przesyłek poleconych. Odbywa się za pośrednictwem strony internetowej na podstawie kodu kreskowego. Żeby sprawdzić status przesyłki, należy wpisać jej numer w panelu strony ("Znajdź przesyłkę").

Jednak ForPOSTA S.A. stwarza swoim klientom o wiele większe możliwości. Dzięki udostępnieniu klientowi prostej aplikacji systemu informatycznego klasy ERP klient może nadać przesyłkę, zamówić listonosza i monitorować status nadanej korespondencji i przesyłek. System w połączeniu z urządzeniem mobilnym, w które wyposażony jest każdy listonosz zapewnia monitorowanie oraz potwierdzanie doręczenia nawet listów zwykłych!

 • Co może zrobić klient jeśli Adresat stwierdzi, iż nie otrzymał korespondencji lub przesyłki?

Jeśli klient uważa swoją przesyłkę za zaginioną powinien złożyć reklamację, pobierając formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie www.forposta.eu (zakładka reklamacje). Po jego wypełnieniu konieczne jest dołączenie skanów dokumentów potwierdzających nadanie przesyłki (dane adresata i nadawcy, indywidualny kod kreskowy przesyłki, informacja o dacie nadania przesyłki).Zeskanowane dokumenty należy wysyłać na adres e-mail: , bądź listownie na adres: ForPOSTA S.A., ul. Misjonarzy Oblatów 11, 40-129 Katowice

 • Jak rozpoznac listonosza ForPOSTA S.A.?

Operator wyposaża swoich Listonoszy w odzież służbową, identyfikator imienny oraz czapeczkę opatrzoną indywidualnym logiem ForPOSTA S.A.

 • Jak zgłosić, złożyć reklamację?

Aby złożyć reklamację należy pobierać formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie www.forposta.eu po wypełnieniu formularza wymagane jest dołączenie skanów dokumentów potwierdzające nadanie przesyłki (dane adresata i nadawcy, kod kreskowy, informacja o dacie nadania przesyłki) Zeskanowane dokumenty należy wysyłać na adres e-mail: , bądź listownie na adres: ForPOSTA S.A., ul. Misjonarzy Oblatów 11, 40-129 Katowice.

 • W jaki sposób możliwy jest kontakt z Działem Handlowym?

Bezpośredni kontakt z Działem Handlowym możliwy jest pod numerem 32 359 10 15 lub za pośrednictwem Infolinii: 801 59 10 10 oraz 32 359 10 10 dla telefonów komórkowych

 • Co oznacza pojęcie Konsultanta Handlowego ForPOSTA S.A.?

To osoba, która podpisuje umowę z Klientem Biznesowym, przeprowadza wszelkie negocjacje, ustala warunki współpracy, prowadzi ustalenia operacyjne, finansowe, utrzymuje stały kontakt z Klientem. Kontakt z biurem handlowym jest pod numerem 32 359 10 15 lub za pośrednictwem Infolinii: 801 59 10 10 oraz 32 359 10 10 dla telefonów komórkowych.

 • Co należy zrobić aby będąc Klientem Biznesowym podjąć współpracę z ForPOSTA S.A.?

W celu nawiązania współpracy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Operatora, możliwa jest również bezpośrednia wizyta dedykowanego Konsultanta Handlowego w celu przedstawienia oferty i zindywidualizowanych korzyści. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zamówienia wizyty na stronie www.forposta.eu

 • W jakim terminie ForPOSTA S.A. doręcza przesyłki

W przypadku usługi Poczta Miejska deklarowanym dniem doręczenia przesyłki jest dzień następny od daty nadania. W przypadku Poczty Międzymiejskiej - 3 dni od daty nadania przesyłki.

 • Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na pytania na które odpowiedzi nie znalazłem tutaj?

Pod numerem infolinii: 801 59 10 10 oraz 32 359 10 10 dla telefonów komórkowych

 • Co zrobić z przesyłką wyjętą ze skrzynki odbiorczej, jeśli jej adresatem jest osoba której nie znam bądź już tu nie mieszka?

Taką przesyłkę należy bezpośrednio oddać listonoszowi ForPOSTA S.A., bądź zgłosić taką sytuacje dzwoniąc na Infolinię- w umówionym terminie odbierzemy ją.