Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Rozwiązania informatyczne

Nowoczesne rozwiązania informatyczne to przede wszystkim bezpłatna aplikacja, w którą ForPOSTA S.A wyposaża zleceniodawców. Prosty i szybki interfejs, dzięki któremu klient biznesowy ma możliwość nie tylko nadania korespondencji i przesyłek pocztowych, ale także otrzymania potwierdzenia zrealizowanych doręczeń.

Założeniem tworzenia systemu zarządzającego oraz kontrolującego proces doręczeń była uniwersalność, dlatego korzystanie przez klienta z wszystkich rozwiązań jest możliwe przy pomocy każdej, dostępnej przeglądarki internetowej.

Aplikacja umożliwia obsługę w systemie one-click, ułatwiającą maksymalnie każdemu użytkownikowi organizację korespondencji w jednym miejscu. Klient nie musi prowadzić papierowej Książki Nadawczej i przeglądać wielu stron w celu odszukania jednej przesyłki. Nad całym procesem czuwa dedykowany system ERP, który w połączeniu ze znakowaniem unikatowym kodem kreskowym wszystkich przesyłek łącznie z listami zwykłymi daje wymaganą pewność i jakość doręczeń. Listonosze wyposażeni w nowoczesne urządzenia mobilne, doręczają korespondencje i przesyłki, monitorowani w czasie rzeczywistym przez system za pomocą GPS.

Innymi słowy, podobnie jak kurierzy, listonosze ForPOSTA S.A. wyposażeni są w nowoczesne urządzenia mobilne Motorola, które pozwalają stale nadzorować trasy i terminowość doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych. Realizując zlecenia odbiorów korespondencji bezpośrednio u klienta, aplikacja generuje na bazie pozycji GPS potwierdzenia jej odbioru. To pierwszy krok podjęty w procesie pełnego monitorowania przesyłek. Listonosz skanuje całą przekazaną przez nadawcę korespondencję (na podstawie unikalnego kodu umieszczanego na listach), aby dokonać potwierdzenia odbioru. Takie działanie pozwala na rozpoczęcie procesu śledzenia przesyłek. W kolejnej fazie każdy dostarczony do lokalnej sortowni list lub przesyłka jest skanowana i w następnym etapie przepływu działanie to jest powtarzane. W momencie kiedy przesyłka trafia do adresata, lub do skrzynki oddawczej, listonosz dokonuje potwierdzenia doręczenia na urządzeniu mobilnym. Działania te podjęte zostały w trosce o bezpieczeństwo nadań i umożliwienie klientom uzyskania elektronicznego potwierdzenia aktualnego statusu każdej przesyłki. Potwierdzenie doręczenia wysyłane zostaje na życzenie klienta, w czasie rzeczywistym w dowolnie wybranej formie - systemowej, sms lub e-mail.

Podstawowe cechy rozwiązań informatycznych:

1. Pełna integracja z systemem/urządzeniem klienta!

2. Integracja z innymi operatorami pocztowymi!

3. Dostosowane do klienta rodzaju i formy wydruku etykiet adresowych!
Klient otrzymuje możliwość wyboru pomiędzy kilkoma możliwościami m.in. wydruk  standardowy  i  umieszczenie etykiety w przyldze adresowej lub bezpośredni nadruk na kopercie.

4. Prosty i intuicyjny interfejs, ułatwiający zarządzanie całością nadawanej korespondencji! 

5. Potwierdzenie doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych w dowolnie wybranej formie elektronicznej! (system, sms, e-mail!)

6. Wyszukiwarka kodów pocztowych,  ułatwiająca wysyłkę korespondencji! Zapraszamy do korzystania z dedykowanego narzędzia.