Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Historia

ForPOSTA S.A. posiada 13 letnie doświadczenie w zakresie doręczeń przesyłek oraz druków adresowych i bezadresowych, świadcząc usługi zarówno dla wielu ogólnopolskich sieci handlowych  jak również dla wielu regionalnych i lokalnych firm działających na terenie całego kraju.   Przez szereg lat Spółka we współpracy z Pocztą Polską świadczyła usługi doręczeniowe na rzecz Monopolu na znacznym terenie kraju, zdobywając w tym czasie niezbędne doświadczenie i rozbudowując oraz ugruntowując własne struktury doręczeniowe. W momencie uwolnienia rynku pocztowego ForPOSTA S.A. została zarejestrowana jako Niezależny Krajowy Operator Pocztowy, wpisany do Rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem B-00448, podejmując tym samym wyzwanie niezależnej realizacji usług pocztowych dla Klientów Biznesowych.

ForPOSTA S.A. dysponując ogólnopolską siecią doświadczonych listonoszy, we współpracy min. z międzynarodowymi sieciami handlowymi od wielu lat świadczy usługi doręczeń druków adresowych i bezadresowych, realizując dotychczas ponad 1 miliard doręczeń! Nawiązując strategiczną współpracę z Pocztą Polską w zakresie doręczeń przesyłek pocztowych, Spółka zrealizowała ponad 1,5 miliona doręczeń.

Po wielu latach doskonalenia w zakresie optymalizacji procesów doręczeń, Zarząd ForPOSTA S.A. zdecydował o wdrożeniu samodzielnego projektu Poczty Nowej Generacji. Rozpoczęto przygotowania formalne oraz procesowe, po to aby 22 maja 2012r. Spółka mogła zadebiutować na rynku NewConnect, odnotowując w dniu debiutu wzrost kursu PDA o blisko 30%. Znaczącymi akcjonariuszami Spółki stały się jedne z największych Funduszy Inwestycyjnych: TFI Allianz S.A. oraz TFI Union Investment S.A.

new connect

W maju 2012r. ForPOSTA S.A. zadebiutowała na alternatywnym rynku akcji GPW.

 

 sprawdź notowania

Doświadczenie zdobyte przez wiele lat współpracy z Pocztą Polską  sprawiło, iż  ForPOSTA S.A. dokładnie poznała potrzeby oraz mankamenty rynku usług pocztowych. Wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu jakiego udzieliły Operatorowi znane na rynku firmy inwestycyjne, świadczy o zaufaniu do oferty oraz strategii rozwoju Spółki. Zaufanie jakim obdarzono ForPOSTA S.A. zostało obecnie przekute w  alternatywną, atrakcyjną  ofertę w sferze doręczeń pocztowych dla Klienta Biznesowego.

Nową Jakość Usług Pocztowych dla Nowoczesnego Biznesu!

 Zapraszamy do wspołpracy!