Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Oferowane formy dystrybucji

ForPOSTA S.A. oferuje następujące formy dystrybucji:

  • Dystrybucja bezadresowa do euroskrzynek, skrzynek pocztowych lub pozostawienie materiałów w wyznaczonym miejscu - tutaj najlepiej sprawdzają się produkty i usługi dedykowane dla wszystkich. Reklama trafi pod przypadkowe adresy ludzi, którzy staną się Twoimi nowymi klientami. Sprawna akcja daje możliwości wyróżnienia się spośród innych firm, zachęca klientów do korzystania z Twojej oferty, informuje o promocjach bądź nowym asortymencie.
  • Dystrybucja adresowa - jest to dostarczenie reklamy Klienta pod wskazane adresy, na wybranym obszarze. W tej formie najlepiej sprawdzają się zaproszenia lub różne formy reklamy, które oferują dodatkowo drobny upominek, jak choćby rabat cenowy.
  • Dystrybucja selektywna - dystrybucja, gdzie Klient sam określa komu ulotki mają być dostarczane ( płeć, wiek czy cechy szczególne)
  • Dystrybucja w formie rozdawnictwa - street marketing - ulotka trafia bezpośrednio do rąk potencjalnych Klientów. Ta forma kolportażu bardzo dobrze sprawdza się w punktach miasta, gdzie natężenie ruchu jest szczególnie duże, takich jak strategiczne ulice, place a także centra handlowe.
  • Dystrybucja w innej, uzgodnionej z Klientem formie.