Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Pomoc w wyznaczaniu obszarów dystrybucji i nakładów

Nasi pracownicy na życzenie Klienta oferują pomoc w doborze rejonów, na terenie których ma być prowadzona dystrybucja, jak również oszacowaniu nakładów potrzebnych do kolportażu.

Działania te są możliwe, dzięki posiadaniu bardzo dokładnych baz adresowych, zawierających dokładne informacje odnośnie ilości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na wszystkich ulicach w każdej miejscowości w Polsce, jak również na temat obszarów, gdzie występuje administracyjny zakaz kolportażu. Dzięki tej dokładnej bazie adresowej, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie oszacować potrzebny do dystrybucji nakład, dzięki czemu Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za materiał wydrukowany w nadmiarze, a jednocześnie eliminowane jest ryzyko, iż gazetki/ulotki nie dotrą do każdego miejsca na wyznaczonych rejonach.

Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędności materiału z jednoczesną maksymalizacją efektu promocji Klienta.