Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Czynniki wpływające na cenę

Cena usług kolportażu uzależniona jest od następujących czynników:

  • rodzaj dystrybucji,
  • obszar, na terenie którego ma odbyć się kolportaż,
  • nakład materiału reklamowego,
  • wielkość i ciężar materiału reklamowego,
  • częstotliwość przeprowadzanych akcji,
  • koszt transportu materiałów reklamowych
  • rodzaj rejonu dystrybucji ( miejski, wiejski, mieszany)
  • ilość dni, w ciągu których dystrybucja ma być przeprowadzona.