Forposta - Poczta nowej generacji

RESENI IT

Moderní IT řešení to především bezplatná aplikace, kterou ForPOSTA S.A. zpřístupňuje svým zákazníkům. Jednoduché a rychlé rozhraní, jehož prostřednictvím má zákazník možnost nejen podat zásilku, ale také získat potvrzení o doručení.

Hlavním záměrem vytvoření řídícího a kontrolního systému byla všestrannost, protože použití zákazníkem jakéhokoli řešení je možné prostřednictvím každého dostupného internetového prohlížeče.
Jednoduché ovládání aplikaci v systému one-click, umožňuje každému uživateli organizovat korespondenci na jednom místě. Zákazník nemusí vést papírové korespondenční knihy a prohledávat více stránek, aby mohl najít jedinou zásilku. Celý proces zajišťuje vyhrazen ERP systém, který ve spojení s jedinečným čárovým kódem každé zásilky, dává vyžadovanou spolehlivost a kvalitu doručovacích služeb. Doručovatelé jsou vybaveni v moderní mobilní zařízení, díky tomu korespondence je sledována prostřednictvím systému (díky GPS) a doručovaná ve skutečném čase.

Jinak řečeno, stejně jako kurýři, doručovatelé ForPOSTA S.A. jsou vybaveni v moderní mobilní zařízení společnosti Motorola, které umožňují dohled cesty zásilek a jejich doručení ve vyznačeném termínu. Během příjmu zásilek u zákazníka, aplikace automaticky generuje potvrzení o podání zásilky na základě polohy GPS.

Základní vlastnosti našich řešení IT:

1. Plná integrace se systémem/zařízením zákazníka!
2. Integrace s ostatními operátory poštovních služeb!
3. Seřízení a formy adresních štítek dle požadavků zákazníka!
Zákazník má na výběr několik možnosti, mimo jiné: tisk standardních adresních štítek a jejich nalepení na obálce nebo přímý tisk na obálce.
4. Jednoduché a intuitivní rozhraní pro zjednodušení procesu odesílání korespondence!
5. Potvrzení o doručení zásilek v libovolné elektronické podobě! (systémová zpráva, SMS, e-mail!)
6. Vyhledávač PSČ, což usnadňuje odesílání korespondence! Zveme Vás na použijte našeho speciálního vyhledávače.

STRATEGIE ROZVOJE:

Firma ForPOSTA S.A. realizací své rozvojové strategie na rok 2013 nejen implementovala, ale také rozšířila kvalifikovanou provozní strukturu. Organizovaná síť se skládá z vysoce specializovaných prostorů: třídící prostory/poštovní agentury, které působí v těchto městech/aglomeracích a ve vybraných obcích, poskytující poštovní služby pro podnikatelský sektor v rámci Městské nebo meziměstské pošty.

  • Projekt - Kurýrní zásilky (do 30 kg) - poskytování služeb v rámci profesionální a cenově výhodné kurýrní služby na základě vytvořené celostátní poštovní infrastruktury.
  • Projekt - Oddělení služeb zákazníkům - vytvoření profesionálních Oddělení služeb zákazníkům (OSZ) ve všech místech s počtem obyvatel nad 5 tis. Řešení se týká maximální užitečnosti OSZ, pokud jde o služby poskytované individuálním zákazníkům.

Strategie rozvoje ForPOSTA S.A. na roky 2015-2016 zahrnuje dokončení zavedení decentralizovaných služeb hybridní pošty a spuštění sítě samoobslužných jednotek vyzvedávání a odesílání zásilek (postomaty).

  • Projekt - Hromadná korespondence - založená na inovativním projektu v rámci komplexní služby personalizované/hromadné korespondence pro společnosti. Projekt poskytuje celou řadu inovativních řešení.
  • Projekt - Postomaty: Samoobsluha v rámci vyzvedávání a odesílání poštovních a kurýrních zásilek - vytvoření celostátní sítě technologicky pokročilých samoobslužných automatů/jednotek vyzvedávání a odesílání zásilek, které budou fungovat stejně jako tradiční poštovní oddělení.

ForPOSTA S.A. realizuje svou strategii rozvoje v souladu se svým posláním, jak Operátora poštovních služeb nové generace. Realizace poštovních služeb je založena na nejmodernějším vybavení a unikátních řešeních odpovídajících očekáváním zákazníků v 21. století.