Forposta - Poczta nowej generacji

DISTRIBUCNI STRATEGIE

Distribuce se začíná, když dostaneme reklamní materiály.

Distribuce se realizuje několika mobilními distribučními skupinami - průměru 3-5 osob. Počet skupin závisí na počtu kusů na distribuci, typu oblasti a termínu distribuce.

Kromě toho ForPOSTA S.A. má k dispozici i rezervních distributorů, kteří nejčastěji bydlí v oblastech, kde se koná distribuce. V případě nouze jsou připraveni provádět úkoly, čímž se eliminuje riziko, že služba nebude provedena v termínu.

PŘÍPRAVA DISTRIBUCE

Každá distribuční akce je pečlivě naplánována

1. Po tom co dostaneme od zákazníka seznam oblastí, v nichž má se konat distribuce, každé město je rozděleno do distribučních sektorů, jejichž hranice jsou definovány podél ulic a přírodních objektů jako např. řeky.
2. Ke každému sektoru je přiřazena skupina distributorů (v průměru 3-5 osob, mezi nimiž je koordinátor skupiny).
3. Zákazníkovi je odeslán distribuční plán, určující v které dnů bude proběhla distribuce v jednotlivých oblastech.

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI FORPOSTA S.A.

ForPOSTA S.A. využívá celou řadu nástrojů, díky kterým každý zákazník s pomocí našich zaměstnanců má možnost ověřit množství materiálu pro distribuci a vybrat správné distribuční oblastí, a dokonce i jednotlivé ulice. Díky řešením používanými firmou ForPOSTA S.A. zákazník má předběžný přehled procesu distribuce.


KONKURENČNÍ VÝHODY

Firma ForPOSTA S.A. aby uspokojila potřeby moderního podnikání, vytváří Poštu nové generace, založenou na nejnovějších technologiích, které nám umožňují dosáhnout kvality kurýrních služeb na liberalizovaném poštovním trhu.